• نام پروژه:
    نام مرحله:
    فعالیت:
    مصالح و تجهیزات: میلگرد

میلگرد

میلگرد

هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده است
برند محصول: 
ذوب آهن اصفهان
فروشنده محصول: 

تب های صفحه مصالح

تولید ذوب آهن اصفهان

نظرات و پاسخ های آنها (نظرات شما)

+ برای ارسال نظرات کلیک کنید
سعید برومند
07/30/2021 - 03:24
این محصول خیلی عالی است.