درباره ما

نسخه مناسب چاپایمیل صفحه برای دوستان

ایوان یک سامانه‌ی مدیریت محتوا برای ثبت و تعریف فعالیت های مربوط به پروژه هاست که کاربران می توانند با تکمیل پروفایل کاربری ، معرفی پروژه و یا خدمات، محصولات و تجهیزات خود ، امکان پیگیری و دستیابی به اطلاعات و اسناد مورد نظر را به آسانی برای خود و دیگران فراهم کنند.

بنابراین بسیاری از مشکلات موجود در مدیریت و اجرای پروژه ها با استفاده از امکانات زیر که در این سامانه ارائه می شوند قابل حل می باشند.

معرفی پروژه خود جهت فروش، جذب سرمایه گذار و جلب مشارکت انتخاب مجریان ، مشاوران و تولید کنندگان با بررسی رزومه و عملکرد آنها در سایر پروژه ها دسترسی به اطلاعات و مشخصات فنی مربوط به پروژه ها (مصالح، تجهیزات و..) و استفاده از تجربیات سایرین معرفی خدمات، محصولات و تجهیزات جهت ارائه به مشتریان واقعی (دسترسی به بازار هدف)