• نام پروژه:
    نام مرحله:
    فعالیت:
    مصالح و تجهیزات: آرماتور

آرماتور

آرماتور

هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده است
برند محصول: 
ذوب آهن اصفهان
فروشنده محصول: 

تب های صفحه مصالح

نظرات و پاسخ های آنها (نظرات شما)

+ برای ارسال نظرات کلیک کنید