گودبرداری

گودبرداری

هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده است
مرحله: 
تخريب و گودبرداري
مجری فعالیت: 
هزینه فعالیت (ریال): 
1000000000
زمان شروع فعالیت: 
1400/1/10
زمان پایان فعالیت: 
1400/1/20

تب های صفحه فعالیت

یکی از مهم‌ترین مرحله ساخت‌وساز، مرحله گودبرداری می‌باشد. گودبرداری را می‌توان به دو گونه حفاظت‌شده و حفاظت نشده دسته‌بندی نمود، ده روش پایدارسازی گود به‌طور متداول استفاده می‌گردد. در تمامی مراحل گودبرداری ساختمان می‌بایست پایداری گود اولویت اول باشد و همچنین توجه پیوسته به دستورالعمل‌های ایمنی ضروری می‌باشد. لذا آگاهی کامل و اشرافیت بر مبحث هفتم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان برای مهندس طراح و ناظر الزامی است. به‌منظور اجرای گودبرداری دریافت مجوز گودبرداری از شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ضروری می‌باشد. مهندس ناظر گودبرداری می‌بایست چک‌لیست گودبرداری را تهیه نماید و از آن در بحث نظارت در مراحل مختلف گودبرداری استفاده نماید.

نظرات و پاسخ های آنها (نظرات شما)

+ برای ارسال نظرات کلیک کنید

لیست مصالح و تاسیسات مصرفی فعالیت

هنوز هیچ مصالح ویا تاسیساتی برای این فعالیت استفاده نشده است

لیست ابزارو تجهیزات اجرای فعالیت

هنوز هیچ ابزار یا ماشین آلات و یا تجهیزاتی برای این فعالیت استفاده نشده است