۴ طبقه مسكوني- اداري خانم دكتر افتخار

هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده است
کارفرما: 
کاربری ساختمان: 
اداری
تعداد طبقات : 
4