مشاور املاک

مشاور املاک

هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده است
مرحله: 
سایر
مجری فعالیت: 

تب های صفحه فعالیت

نظرات و پاسخ های آنها (نظرات شما)

+ برای ارسال نظرات کلیک کنید

لیست مصالح و تاسیسات مصرفی فعالیت

هنوز هیچ مصالح ویا تاسیساتی برای این فعالیت استفاده نشده است

لیست ابزارو تجهیزات اجرای فعالیت

هنوز هیچ ابزار یا ماشین آلات و یا تجهیزاتی برای این فعالیت استفاده نشده است