همه پروژه ها

ساختمان خيابان ناصريه جنب شهرداري
کارفرما:
زیربنا:
314.84
تعداد طبقات :
3
ساختمان دانشور 8
کارفرما:
زیربنا:
1038.90
تعداد طبقات :
6
ساختمان جهاد کوچه 66
کارفرما:
زیربنا:
1326.15
تعداد طبقات :
7
ساختمان آقای معين الديني شهاب 43
زیربنا:
1300.00
تعداد طبقات :
5
ساختمان آقای سالاري
زیربنا:
676.98
تعداد طبقات :
2
ساختمان آقای سجاد عباس زاده
کارفرما:
زیربنا:
4081.49
تعداد طبقات :
10
ساختمان آقای شجره
زیربنا:
1793.20
تعداد طبقات :
8

صفحه‌ها

maryaaaam