شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت


09121003623
شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت
آدرس: 
منطقه 22 - شهرک گلستان (راه آهن)- ساحل شرقی دریاچه چیتگر
شماره تلفن ثابت: 
48000408
درباره من : 

مدیریت سهام و بازاریابی، فرآیند فروش، تحلیل بازار، تخمین قیمت و زمان مناسب برای عرضه تدریجی واحدهای کارفرما را بر عهده دارد و در طول دوره با اتخاذ سیاستهای مناسب عرضه ، ریسک های واگذاری را به حداقل میرساند.

پروژه های کاربر